رادیو مجازی اتاق ایران - 7 اسفند 1402

قواعد ورشکستگی

یادداشت غلامحسین دوانی، حسابداری ارشد برای پایگاه خبری اتاق ایران

قانون ورشکستگی باید مورد بازنگری قرار گیرد

غلامحسین دوانی، حسابداری‌ارشد و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در یادداشتی برای پایگاه خبری اتاق ایران، از انواع ورشکستگی می‌گوید. او ورشکستگی را به دو دسته تقسیم می‌کند: «ورشکستگی به تقصیر» و «ورشکستگی بدون تقصیر»؛ قانون تجارت باید اصلاح شود و خلا قانونی آن اصلاح شود.

اقتصاد کلان