رادیو مجازی اتاق ایران - 24 اسفند 1401

اقتصاد پساکرونا

اقتصاد پساکرونا در گفت‌وگو با رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی اتاق ایران

با لغو قوانین دست‌وپا گیر فضا برای فعالیت اقتصادی فراهم شود

آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی می‌گوید: اگر دولت به بخش خصوصی اعتماد کند و قیدوبندهای موجود را از جلوی پای بخش خصوصی بردارد، در خیلی از زمینه‌ها شاهد شکوفایی و رونق اقتصادی خواهیم بود.

اقتصاد کلان

اقتصاد پساکرونا در گفت‌وگو با رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران

جذب سرمایه‌گذاری و بازمهندسی؛ دو اولویت مهم حوزه کشاورزی

علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران بر این باور است که صنعت کشاورزی نیازمند جذب سرمایه‌گذاری است و باید ساختارهای این حوزه از نو تعریف شوند.

کشاورزی

اقتصاد پساکرونا در گفت‌وگو با نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران

حذف دستورالعمل‌های سلیقه‌ای، بزرگ‌ترین لطف دولت به بازرگانان در زمان کروناست

خسرو فروغان گران‌سایه نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران بر این عقیده است که شفافیت و حذف دستورالعمل‌های سلیقه‌ای بزرگترین اقدامی است که باید در اولین قدم برای حمایت از بازرگانان در دستور کار دولت قرار گیرد.

بازرگانی داخلی