رادیو مجازی اتاق ایران - 8 تیر 1401

گروه دی 8

دبیرکل سازمان دی 8 در دیدار با رئیس اتاق ایران

برقراری ویزای مشترک میان اعضای سازمان دی 8 عملیاتی خواهد شد

ایزیکا عبدالقدیر امام، دبیرکل سازمان همکاری‌های اقتصادی (دی8) می‌گوید: فعال کردن بخش‌های خصوصی اعضای دی 8، برقراری ویزای مشترک و برقراری تجارت ترجیحی میان کشورهای عضو را با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری دی 8 دنبال می‌کند.

بین‌الملل

حسین سلیمی در مجمع سرمایه‌گذاری دی-8 مطرح کرد

ایجاد سیستم همکاری مستقیم بین‌بانکی، پیش‌نیاز توسعه تجارت درون‌گروهی است

حسین سلیمی نماینده اتاق ایران در مجمع سرمایه‌گذاری دی-8 با هدف توسعه تجارت درون‌گروهی اعضای سازمان دی-8، 6 پیشنهاد از جمله ایجاد یک سیستم همکاری مستقیم بین‌بانکی را مطرح کرد.

بین‌الملل

تدوین استراتژی تسهیل تجارت در دستور کار اعضای دی-8

تدوین استراتژی تسهیل تجارت که از سوی اعضای دی-8 دنبال می‌شود، شفافیت و اعمال یکنواخت قوانین تجاری، تعدیل هزینه‌ها و تشریفات اداری و تسهیل رویه‌های گمرکی را دنبال می‌کند.

بین‌الملل

در دومین نشست مجازی کارشناسان دی-8

استراتژی تسهیل تجارت کشورهای عضو دی-8 تدوین شد

استراتژی تسهیل تجارت در دومین نشست مجازی کارشناسان دی-8 با هدف توسعه اصلاحات تسهیل تجارت، بهبود عملکرد کشورهای عضو در فهرست شاخص‌های عملکرد تجاری و غیره تدوین شد.

بین‌الملل

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران در وبینار تجاری دی8

زیست بوم نوآوری و صنایع های‌تک ایران آماده همکاری‌های بین‌المللی است

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران در وبینار تجاری دی8 پیشنهاد راه‌اندازی مراکز نوآوری، پایگاه‌های صادراتی، خط تولید با برند محلی و صندوق‌های مشترک خطرپذیر را مطرح کرد.

کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان

معاون بین‌الملل اتاق ایران مطرح کرد

پیشنهاد اجرای طرح سیستم بانکی مشترک بین اعضای دی8

معاون بین‌الملل اتاق ایران در وبینار تجاری دی-8 پیشنهاد داد: سیستم همکاری مستقیم بین بانکی در راستای کاهش هزینه‌ها در تجارت بین اعضا طراحی و اجرا شود.

بین‌الملل