رادیو مجازی اتاق ایران - 30 دی 1400

کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب

در نشست بررسی سند آمایش سرزمین مقرر شد

کمیسیون‌های اتاق ایران پیشنهادات خود را برای اصلاح سند آمایش سرزمین ارائه می‌دهند

سازمان برنامه و بودجه سند آمایش سرزمین را به تازگی تدوین کرده و برای دریافت نظرات بخش خصوصی در اختیار اتاق ایران قرار داده است. کمیسیون‌های توسعه پایدار، اقتصاد کلان و انرژی و اتاق‌های استانی در نشستی مقرر کردند نظرات پیشنهادی خود را برای جمع‌بندی در اختیار کمیسیون اقتصاد کلان قرار دهند.

کمیسیون‌های تخصصی

کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران منتشر کرد

گزارش «پایداری و توسعه‌یافتگی ایران در جهان» منتشر شد

کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران با هدف تقویت فرهنگ توجه به توسعه پایدار و ارتقای دانش مفاهیم توسعه پایدار، گزارش «پایداری و توسعه‌یافتگی ایران در جهان» را بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان ملل تدوین کرده است.

آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها با مشورت بخش‌خصوصی اصلاح شود

رئیس و نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران طی نشستی با اعضای هیات مدیره انجمن صنایع ملی پلیمر ایران، تصمیم گرفتند با توجه به عدم حضور نماینده بخش خصوصی در نشست‌های کارشناسی تدوین آیین‌نامه قانون مدیریت پسماندها، طی نامه‌ای رسمی تقاضای اصلاح این آیین‌نامه را مطرح کنند.

یادداشت فرشید شکرخدایی برای پایگاه خبری اتاق ایران

توسعه پایدار و ضرورت توجه به شاخص‌های بین‌المللی

فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌ زیست و آب اتاق ایران در یادداشتی بر ضرورت همکاری با نهادهای بین‌المللی در حوزه توسعه پایدار و استفاده از تجربیات کشورهای درحال توسعه از نحوه استفاده شان از مفاهیم 17 گانه توسعه پایدار تاکید کرده است.

در نشست کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران مطرح شد

تحقق تعهدات پیمان پاریس با ارتقای راندمان نیروگاه‌ها

در نشست کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران که به بررسی راهکارهای اصلاحی مدل انرژی کشور در راستای ایفای تعهدات پیمان پاریس از منظر توسعه پایدار اختصاص داشت، یونس نوراللهی، استاد دانشگاه تهران، ارتقای راندمان نیروگاه‌های موجود را بهترین راهکار برای تحقق تعهدات پیمان پاریس دانست.

در اولین نشست استفاده از ظرفیت لایحهٔ شفافیت جهت اصلاح نظام تصمیم‌گیری عنوان شد

ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، با حکمرانی خوب نسبتی ندارد

اولین نشست تخصصی «استفاده از ظرفیت لایحهٔ شفافیت، جهت اصلاح نظام تصمیم‌گیری در راستای نیل به اهداف توسعهٔ پایدار» توسط کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران برگزار شد.

[راهبرد کمیسیون‌های اتاق ایران-4] گفت‌وگو با فرشید شکرخدایی

به فعالیت گروهی و همکاری با کمیسیون‌ها تاکید داریم

فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب می‌گوید: یکی از اهداف اصلی ما آشنایی بخش خصوصی با اسناد بالادستی توسعه‌ای در ایران و در ادبیات جهانی است؛ برای همین ما در محورهای مختلف تولید محتوا خواهیم داشت.