رادیو مجازی اتاق ایران: 10 آذر ماه 1401

کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب

به همت مرکز پژوهش‌ها و چهار کمیسیون اتاق ایران

راهکارهای بخش خصوصی برای اصلاح «طرح تعارض منافع» تشریح شد

فعالان اقتصادی با تاکید بر وجود برخی ایرادات در طرح تعارض منافع، با همکاری مرکز پژوهش‌ها و چهار کمیسیون تخصصی اتاق ایران گزارشی از ابهامات و راهکارهای اجرایی تهیه کردند.

پژوهش‌های اقتصادی

کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران منتشر کرد

برنامه هفتم توسعه و ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی آب

در گزارش کمیسیون توسعه‌پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران تاکید شده با نادیده گرفتن اصلاح ساختار حکمرانی آب، در آینده شاهد مناقشات جدی و تعارض منافع در فرآیند به اشتراک‌گذاری و بهره‌برداری از منابع مشترک آب خواهیم بود.

در نشست کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران بررسی شد

چگونه می‌توانیم در مسیر توسعه پایدار حرکت کنیم؟

در نشست مشترک کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران و انجمن ملی صنایع پلیمر، شاخص‌های الگوی توسعه پایدار و ارتباط آن با منابع  کشور بررسی شد؛ رشد پایدار با منابع طبیعی محدود دارای تناقض است.

کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران منتشر کرد

چالش‌های زیست‌بوم، مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران چیست؟

در گزارش کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران، عناون شده که مهمترین چالش‌های زیست‌بوم مدیریت پسماند کشور زیرساخت‌های ضعیف صنعتی، خلا قوانین حمایتی و حکمرانی بد است.

در نشست کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران مطرح شد

پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها، ارتباط معناداری با رفع آلایندگی ندارد

طبق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، واحدهای آلاینده باید به شهرداری‌ها عوارض پرداخت کنند؛ اما فعالان اقتصادی این عوارض را غیرمنطقی می‌دانند چراکه در ازای این عوارض، هیچ‌گونه خدمت مرتبط با رفع آلایندگی ارائه نمی‌شود.

در نشست کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران بررسی شد

صنایع، در اولویت مصرف پساب شهری قرار دارند

در نشست کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران اعلام شد که در واگذاری پساب شهری، صنایع در اولویت بوده و امکان واگذاری پساب جهت توسعه کشاورزی در دشت‌های ممنوعه وجود ندارد.

در جشنواره جایزه ملی وجدان محیط‌زیست در کسب‌وکار از نگاه مردم تأکید شد

توسعه اقتصادی بدون توجه به محیط زیست ممکن نیست

در اولین جشنواره جایزه ملی وجدان محیط‌زیست در کسب‌وکار از نگاه مردم از محیط زیست به‌عنوان یکی از رکن‌های اصلی توسعه پایدار گفته شد؛ حفظ محیط زیست بدون توجه به سهم مردم در این ممکن نیست.

کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران بررسی کرد

حکمرانی توسعه پایدار در مناطق محروم، نیازمند ارتقای قوانین است

در گزارش اخیر کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران درباره تحلیل سیستم حکمرانی توسعه پایدار، برآورد شده است که بیش از 77 درصد از 564 منطقه محروم کشور، در سطح محرومیت متوسط تا محرومیت بسیار زیاد قرار دارند.

در نشست کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران مطرح شد

قراردادهای کوتاه‌مدت، دلیل رشد مافیای پسماند است

در نشست کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران عنوان شد که برای مدیریت پسماند باید به مسئله حکمرانی خوب توجه شود؛ همچنین باید در کنار مسئولیت اجتماعی، محرک اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران بررسی کرد

حفاظت از محیط‌زیست، نیازمند تأمین درآمدهای پایدار است

در گزارش «نهادهای مالی حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی» به این پرسش که کشورها چگونه با تأسیس نهاد مالی از اهداف محیط‌زیستی خود حفاظت می‌کنند؟ پاسخ داده شده است.