رادیو مجازی اتاق ایران - 18 مرداد 1401

کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران

به همت کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران و سازمان ملی کارآفرینی

اولین نشست توسعه و ارتقای زیست بوم کارآفرینی اجتماعی کشور برگزار شد

اولین نشست توسعه و ارتقای زیست بوم کارآفرینی اجتماعی کشور با هدف ترسیم نقشه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی کشور و شناسایی چالش ها، نقاط قوت و فرصت های توسعه این زیست بوم برگزار شد.

به ابتکار کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران و همکاری وزارت راه و شهرسازی

اولین همایش ملی مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی برگزار می‌شود

به ابتکار کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران و همکاری وزارت راه و شهرسازی اولین همایش ملی حاکمیت شرکتی با هدف انتخاب شرکت‌های پیشرو در حوزه مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی، آبان ماه برگزار می‌شود.

در جلسه کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق ایران تاکید شد

ایجاد «تعادل منطقه‌ای» لازمه بقای بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی است

اردشیر گراوند محقق حوزه مطالعات علوم اجتماعی می‌گوید فشارهای اجتماعی، تغییر ارزش‌های مصرف‌کنندگان و آشکار شدن پیامدهای صنعتی شدن و جهانی شدن، عمده‌ترین دلایل بر هم خوردن تعادل منطقه‌ای است.

به همت کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران

وبینار ارتباط برنامه‌ریزی مسئولیت اجتماعی با شاخص‌های توسعه پایدار 19 بهمن برگزار می‌شود

سومین وبینار کارگاه آموزشی با موضوع «ارتباط برنامه‌ریزی مسئولیت اجتماعی سازمان با شاخص‌های توسعه پایدار در جوامع محلی» به صورت رایگان برگزار می‌شود.

در نشست مشترک کمیسیون مسئولیت اجتماعی و سازمان زندان‌ها مطرح شد

ستاد اشتغال زندانیان در اتاق ایران تشکیل خواهد شد

در نشست بررسی تفاهم‌نامه توسعه اشتغال زندانیان میان اتاق ایران و سازمان زندان‌ها بر تشکیل ستاد اشتغال زندانیان با الگو گرفتن از ستاد مردمی دیه و کمک به زندانیان تأکید شد.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران مطرح کرد

مفهوم مسئولیت اجتماعی فراتر از کمک‌های خیرانه است

محمود اولیایی گفت: مسئولیت اجتماعی فراتر از کمک‌های خیرانه است و طیفی از اقدامات، همچون انتخاب تکنولوژی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی منطبق با سلامت و محیط زیست می‌تواند باشد.

به همت کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی اتاق ایران

وبینار آموزشی مدیریت ریسک سازمانی 29 دی برگزار می‌شود

وبینار آموزشی مدیریت ریسک سازمانی و کارکردهای آن در هیات‌مدیره به همت کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی اتاق ایران چهارشنبه 29 دی برگزار می ‌شود.

وبینار آموزش مسئولیت اجتماعی در همکاری با سازمان‌های مردم نهاد، 21 دی برگزار می‌شود

کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی اتاق ایران وبیناری را در حوزه مسئولیت اجتماعی در همکاری با سازمان‌های مردم نهاد در تاریخ 21 دی‌ماه برگزار می‌کند.

کارگاه آموزشی «مسئولیت اجتماعی شرکتی ضرورت امروز موفقیت کسب‌وکار» 30 آذر برگزار می‌شود

اولین کارگاه آموزشی با موضوع «مسئولیت اجتماعی شرکتی ضرورت امروز موفقیت کسب‌وکار» با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران 30 آذر برگزار می‌شود.

هم‌زمان با هفته پژوهش

از کتاب «استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی» رونمایی شد

مراسم رونمایی از کتاب «استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی» هم‌زمان با هفته پژوهش برگزار شد.