رادیو مجازی اتاق ایران - 26 اردیبهشت 1401

ضمانت نامه بانکی

فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه‌های اقتصادی، تضمین می‌خواهد

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است:برای اینکه جایگاه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به درستی شکل‌ گیرد، باید تضمینی وجود داشته باشد تا فعالان بخش خصوصی برمبنای آن وارد یک حرکت اقتصادی شوند.

سرمایه‌گذاری

با مصوبه شورای گفت‌وگو و ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی

الزام ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی برای دریافت ضمانت‌نامه بانکی و گشایش اعتباری حذف شد

به دنبال مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر عدم لزوم اخذ گواهی برای صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی و گشایش اعتباران اسنادی و با هماهنگی‌های انجام شده با معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نهایت سازمان امور مالیاتی اجرای این مصوبه را ابلاغ کرد.

اتاق ایران

پایگاه خبری اتاق ایران بررسی می‌کند

فعالان اقتصادی چگونه می‌توانند از خطوط اعتباری استفاده کنند؟

ایران از مجموع 60 میلیارد دلار پیشنهاد فاینانس خارجی توانسته است قرارداد دریافت مبلغی معادل 32 میلیارد دلار فاینانس را نهایی کند؛ فاینانس‌هایی که طبق اعلام شورای اقتصاد، بخش خصوصی نیز قادر به استفاده از آنها خواهد بود اما آیا شرایط برای بهره‌مندی این بخش از این منابع مالی مهیاست؟

سرمایه‌گذاری

رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران:

ضمانت نامه بانکی، قفلی بر درهای صادرات است

زمانبر بودن فرآیند صدور ضمانت نامه برای شرکت های ایرانی فعال در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی، روند اجرای پروژه های عمرانی در خارج از کشور را با مشکل رو به رو کرده است.

بانک