رادیو مجازی اتاق ایران - 15 مهر 1401

توسعه پایدار

[ویدیو]

بی‌توجهی به تعادل منطقه‌ای چه مصائبی به دنبال داشته است؟

اردشیر گراوند،جامعه شناس معتقد است: تمرکزگرایی و بی‌توجهی به تعادل منطقه‌ای طی چند دهه اخیر زمینه‌ساز مهاجرت اجباری و برهم خوردن نظم اجتماعی شده که مصائبی نظیر افزایش سرقت و ناامنی یکی از پیامدهای آن است.

ویدئو

[ویدیو]

عدم توجه به تعادل منطقه‌ای چه پیامدهایی دارد؟

اردشیر گراوند، جامعه شناس، با تاکید بر لزوم توجه به توسعه پایدار و همه‌جانبه، می‌گوید: بی‌توجهی به تعادل منطقه‌ای و ناعدالتی‌های سرزمینی علاوه بر تخریب نظام اجتماعی به مهاجرت نخبگان و افزایش بیکاری منجر می‌شود.

ویدئو

در نشست کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران بررسی شد

چگونه می‌توانیم در مسیر توسعه پایدار حرکت کنیم؟

در نشست مشترک کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران و انجمن ملی صنایع پلیمر، شاخص‌های الگوی توسعه پایدار و ارتباط آن با منابع  کشور بررسی شد؛ رشد پایدار با منابع طبیعی محدود دارای تناقض است.

در نشست کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران بررسی شد

صنایع، در اولویت مصرف پساب شهری قرار دارند

در نشست کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران اعلام شد که در واگذاری پساب شهری، صنایع در اولویت بوده و امکان واگذاری پساب جهت توسعه کشاورزی در دشت‌های ممنوعه وجود ندارد.

در جشنواره جایزه ملی وجدان محیط‌زیست در کسب‌وکار از نگاه مردم تأکید شد

توسعه اقتصادی بدون توجه به محیط زیست ممکن نیست

در اولین جشنواره جایزه ملی وجدان محیط‌زیست در کسب‌وکار از نگاه مردم از محیط زیست به‌عنوان یکی از رکن‌های اصلی توسعه پایدار گفته شد؛ حفظ محیط زیست بدون توجه به سهم مردم در این ممکن نیست.

کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران بررسی کرد

حکمرانی توسعه پایدار در مناطق محروم، نیازمند ارتقای قوانین است

در گزارش اخیر کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران درباره تحلیل سیستم حکمرانی توسعه پایدار، برآورد شده است که بیش از 77 درصد از 564 منطقه محروم کشور، در سطح محرومیت متوسط تا محرومیت بسیار زیاد قرار دارند.

[گزارش رادیویی]

رمز موفقیت کشورهای توسعه‌یافته، همکاری واقعی دولت با بخش خصوصی است

زهرا کریمی، اقتصاددان، با تاکید بر اینکه مسیر توسعه در اثر نبود مجرای مناسب برای همکاری دولت و بخش خصوصی به بیراهه ختم می‌شود، می‌گوید: هرچه تشکل‌های خصوصی ضعیف‌تر باشند، امکان تداوم خطا در سیاست‌گذاری نیز بیشتر است.

صدا

یادداشت حسین ساسانی برای اتاق ایران آنلاین

بدون رنج توسعه پایدار ممکن نیست

حسین ساسانی معتقد است: توسعه پایدار هنگامی موقعی عملی می‌شود که درک شفافی از ارزش‌های اجتماعی و اهمیت نسبی آن‌ها داشته باشیم؛ باید اصولی را پایه‌گذاری کنیم که می‌خواهیم بر پایه آن‌ها توسعه را نهادینه کنیم.

اقتصاد کلان

کمال اطهاری توسعه در ایران می‌گوید

ایران در تله توسعه جدید گرفتار است

اطهاری معتقد است: روشنفکران ایران برای کوتاه‌کردن مسیر توسعه جامعه و کاهش درد و رنج مردم ایران باید مانند روشنفکران مشروطه، به این علم رهایی‌بخش مجهز شوند.

اقتصاد کلان

کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران بررسی کرد

حفاظت از محیط‌زیست، نیازمند تأمین درآمدهای پایدار است

در گزارش «نهادهای مالی حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی» به این پرسش که کشورها چگونه با تأسیس نهاد مالی از اهداف محیط‌زیستی خود حفاظت می‌کنند؟ پاسخ داده شده است.