رادیو مجازی اتاق ایران - 26 اردیبهشت 1401

توسعه پایدار

[گزارش رادیویی]

رمز موفقیت کشورهای توسعه‌یافته، همکاری واقعی دولت با بخش خصوصی است

زهرا کریمی، اقتصاددان، با تاکید بر اینکه مسیر توسعه در اثر نبود مجرای مناسب برای همکاری دولت و بخش خصوصی به بیراهه ختم می‌شود، می‌گوید: هرچه تشکل‌های خصوصی ضعیف‌تر باشند، امکان تداوم خطا در سیاست‌گذاری نیز بیشتر است.

صدا

یادداشت حسین ساسانی برای اتاق ایران آنلاین

بدون رنج توسعه پایدار ممکن نیست

حسین ساسانی معتقد است: توسعه پایدار هنگامی موقعی عملی می‌شود که درک شفافی از ارزش‌های اجتماعی و اهمیت نسبی آن‌ها داشته باشیم؛ باید اصولی را پایه‌گذاری کنیم که می‌خواهیم بر پایه آن‌ها توسعه را نهادینه کنیم.

اقتصاد کلان

کمال اطهاری توسعه در ایران می‌گوید

ایران در تله توسعه جدید گرفتار است

اطهاری معتقد است: روشنفکران ایران برای کوتاه‌کردن مسیر توسعه جامعه و کاهش درد و رنج مردم ایران باید مانند روشنفکران مشروطه، به این علم رهایی‌بخش مجهز شوند.

اقتصاد کلان

کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران بررسی کرد

حفاظت از محیط‌زیست، نیازمند تأمین درآمدهای پایدار است

در گزارش «نهادهای مالی حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی» به این پرسش که کشورها چگونه با تأسیس نهاد مالی از اهداف محیط‌زیستی خود حفاظت می‌کنند؟ پاسخ داده شده است.

کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران بررسی کرد

راهکار و الزامات بیمه مسئولیت محیط‌زیست چیست؟

بیمه مسئولیت محیط‌زیست باید هزینه‌های مربوط به جبران خسارت ناشی از حوادث و رخدادهای منتهی به آلودگی‌های زیست‌محیطی، آلودگی زمین، آب، هوا و آسیب به تنوع زیستی را تحت پوشش قرار دهد.

در نشست کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار بررسی شد

محدوده نفوذ قانون مدیریت پسماند کجاست؟

در اولین نشست کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، موانع و مشکلات مدیریت پسماند و بازیافت، نحوه مجوزدهی در حوزه حمل پسماند با حضور ذی‌نفعان بررسی شد.

شورای گفت‌وگو

گزارش پایگاه خبری اتاق ایران به مناسبت هفته استاندارد

استانداردها نقطه آغازین توسعه و رقابت‌پذیری هستند

استاندارد سطحی از چگونگی انجام فعالیت‌ها را نشان می‌دهد که از آنجا می‌توان تلاش برای رسیدن به توسعه و رقابت‌پذیری را آغاز کرد.

اقتصاد کلان

کمال اطهاری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

دولت و روشنفکران باید درباره چگونگی الگوی توسعه با هم گفت‌وگو کنند

اطهاری، کارشناس‌ارشد توسعه می‌گوید: نظام سیاسی ما استاد گرته‌برداری‌های ناقص است. باید جامعه، دولت، تشکل‌‎ها، اقتصاددان‌ها و ذی‌نفعان درباره چگونگی الگوی توسعه باهم گفت‌وگو کنند.

اقتصاد کلان

فرشید شکرخدایی مطرح کرد

بخش خصوصی مخالف نقض حقوق مالکیت در طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند است

شکرخدایی می‌گوید: کارشناسانی که طرح «اصلاح قانون مدیریت پسماند»را طراحی کرده‌اند، حقوق مالکیت مصرح در قانون اساسی و قانون مدنی را نقض کرده‌ و بخش خصوصی مخالف این موارد است.

یادداشت احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار

پیوند علم و زندگی خوب با نظام «درس برای درآمد»

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار در یادداشت خود با اشاره به تجربیات نظام آموزشی کشورهای توسعه‌یافته، توجه به «یادگیری برای درآمد» در نظام آموزشی را راهکار رفع فقر معرفی می‌کند.

اقتصاد کلان