رادیو مجازی اتاق ایران -3 خرداد 1401

آمایش سرزمین

گزارش پایگاه خبری اتاق ایران از روند تدوین برنامه هفتم

تدوین برنامه هفتم نیازمند نگاه واقع‌بینانه و توجه به ظرفیت‌های استانی

بخش خصوصی برای مشارکت جدی‌تر در فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه برنامه‌ریزی کرده و در تلاش است نگاه واقع‌بینانه را به این عرصه برگرداند. اعضای اتاق ایران با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی مردم در برنامه توسعه هفتم، خواستار توجه به آمایش سرزمین و ظرفیت‌های استانی در این برنامه هستند.

اقتصاد کلان

در نشست کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تاکید شد

در برنامه توسعه هفتم به توازن منطقه‌ای توجه شود

در نشست کمیسیون اقصاد کلان اتاق ایران، رئیس و اعضای کمیسیون از آمایش سرزمین در برنامه هفتم توسعه گفتند. اینکه در تدوین سندهای توسعه‌ای باید موضوع آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای در نظر گرفته شود و قانون برنامه توسعه اجرایی شود.

کمیسیون اقتصاد کلان

در نشست بررسی سند آمایش سرزمین مقرر شد

کمیسیون‌های اتاق ایران پیشنهادات خود را برای اصلاح سند آمایش سرزمین ارائه می‌دهند

سازمان برنامه و بودجه سند آمایش سرزمین را به تازگی تدوین کرده و برای دریافت نظرات بخش خصوصی در اختیار اتاق ایران قرار داده است. کمیسیون‌های توسعه پایدار، اقتصاد کلان و انرژی و اتاق‌های استانی در نشستی مقرر کردند نظرات پیشنهادی خود را برای جمع‌بندی در اختیار کمیسیون اقتصاد کلان قرار دهند.

کمیسیون‌های تخصصی

گزارش پایگاه خبری اتاق ایران از نتایج بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس

اجازه ندهید آمایش سرزمین به منازعات جناحی تبدیل شود

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را درباره مجموعه مطالعات منطقه‌ای و آمایش سرزمین منتشر کرده است. در این گزارش با انتقاد از روند برنامه‌ریزی در کشور عنوان‌شده اگر بسترهای لازم برای تدوین سند آمایش سرزمین فراهم نباشد، تنها رقابت جزیره‌ای دستگاه‌ها بر سر تدوین چندین سند آمایش صورت می‌گیرد که در نهایت دستاوردی نداشته و مسیر غیرتوسعه‌ای کنونی تداوم خواهد یافت.

اقتصاد کلان

گزارش پایگاه خبری اتاق ایران از وضعیت طرح منطقه‌بندی

آمایش سرزمین، گامی به سوی عملیاتی شدن توسعه منطقه‌ای؟

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور از نهایی شدن مطالعه برنامه آمایش سرزمین 25 استان خبر داد. قبل از این وزارت کشور و اتاق ایران مطالعه طرح منطقه‌بندی را در دستور کار داشتند.

اقتصاد کلان

یادداشت اختصاصی حسین پیرموذن برای پایگاه خبری اتاق ایران

استان‌های محروم و کمتر توسعه یافته را دریابیم

حسین پیرموذن، عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران در یاداشتی تحلیل کرده است: در دوره پسابرجام باید به دو فاکتور اصلی توجه شود: توسعه متوازن و آمایش سرزمین؛ توسعه متوازن تفاوت ماهوی با رشد دارد و آمایش سرزمین یعنی جامع نگری، کیفیت و سازماندهی فضایی در سرمایه‌گذاری.

سرمایه‌گذاری