رادیو مجازی اتاق ایران -12 تیر ماه 1401

تسهیلات بانکی

بانک مرکزی جزئیات پرداخت وام به بخش‌های اقتصادی را اعلام کرد

سهم 29 درصدی صنعت و معدن از تسهیلات بانکی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز صنعت نسبت به کاهش سهم صنعت از تسهلات بانکی انتقاد کرد و خواستار سهم 35 درصدی این بخش از وام‌ها شده بود.

بانک

دارایی سمی مطالبات معوق است

در ایران دولت و قوه مقننه تا به امروز نتوانسته‌اند قانونی برای ضمانت اجرای بازگشت مطالبات بانکی به اجرا بگذارند و یکی از ضعف‌های اساسی بانک‍‌ها همین موضوع است.

مالیات

بانک ها سال گذشته 22 درصد بیشتر تسهیلات پرداخت کرده اند

بانک ها در سال 13٩٤ معادل ٤١٧ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به سال 13٩٣ معادل ٢٢ درصد رشد داشت.

بانک