رادیو مجازی اتاق ایران - 28 اردیبهشت 1401

پوپولیسم

ظهور پوپولیسم در اروپا و شاید در ایران

رای مردم بریتانیا به ترک اتحادیه اروپا هشداری بر ظهور پوپولیسم بود که جهان را به تفکر جدی وا داشته است. عدم توفیق احزاب میانه و سوسیال دموکرات در اروپا در اداره بازارهای به هم پیوسته و سازماندهی ابزارهای گوناگون بازارهای مالی و در نتیجه توزیع نامتعادل منافع جهانی شدن بین طبقات مختلف راه را برای ظهور احزابی با راه‌حل‌های افراط‌گونه (extreme) اعم از راست یا چپ باز کرده است.

اقتصاد کلان

پوپولیسم، انگلیس را از اتحادیه اروپا جدا کرد

در شهرهای کوچک و تشکیلاتی که تنها یک بعدی به ماجرا نگاه می کند، رای به جدایی داده شده است. این مساله هم بیشتر به مساله پناهجویان مربوط می شد.

اقتصاد کلان

گفتگو با علی اصغر سعیدی

چرا مردم سوئیس دریافت ماهانه 2500 فرانک از دولت را نپذیرفتند؟

علی‌اصغر سعیدی، مدیر گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران: سوئیسی‌ها به تمایز و تلاش شخصی برای رسیدن به ثروت و رفاه معتقدند/نظام سیاسی سوئیس پاسخ‌گوتر از بقیه کشورهاست و مردم نیز نسبت به انتخاب‌های‌شان مسئولیت‌پذیری دارند/دولت روحانی خطر بازگشت پوپولیست‌ها را دفع نکرده است.

اقتصاد جامعه