رادیو مجازی اتاق ایران -12 تیر ماه 1401

اتاق کرمان

رئیس اتاق کرمان در نشست شورای گفتگو عنوان کرد؛

مشکلات صنعت پسته با درمان‌های مقطعی رفع نمی‌شود

رئیس اتاق کرمان:مشکلات صنعت پسته با درمان‌های مقطعی رفع نمی‌شود و اکنون آمریکا به عنوان رقیب توانمند پسته ایران با همه ساز و کار و به طور جدی وارد بازار رقابت شده است.

اتاق کرمانشاه

دفتر جذب سرمایه گذاری خارجی در اتاق کرمان تشکیل شد

رئیس اتاق کرمان گفت: دفتر جذب سرمایه گذاری خارجی در اتاق کرمان تشکیل شد تا امور اجرایی مربوط به مصوبات شورای روابط خارجی نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمان را بر عهده بگیرد.

اتاق کرمان

امضای تفاهم‌نامه میان اتاق کرمان و اتاق نورنبرگ

اتاق کرمان و اتاق بازرگانی و صنایع نورنبرگ آلمان تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

اتاق‌های استانی

نایب رئیس اتاق کرمان عنوان کرد؛

اصل بقای مشکلات در اقتصاد حاکم شده است

نایب رئیس اتاق کرمان گفت: متاسفانه اصل بقای مشکلات در اقتصاد حاکم شده که بر این اساس هیچ مشکلی حل نمی شود بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود.

اتاق کرمان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اتاق کرمان عنوان کرد

نگاه مجلس و دولت به گردشگری معطوف شود

در این بخش گردشگری با کمترین منابع می‌توان بیشترین درآمدزایی و اشتغال را ایجاد کرد و از سوی دیگر در این بخش پتانسیل ها، ظرفیت ها و موقعیت های جغرافیایی منحصر به فردی وجود دارد.

اتاق کرمان

تکمیل زنجیره ارزش استان کرمان با دانش و شرکت‌های ایالت باواریا آلمان

اتاق کرمان

در نشست فعالان اقتصادی کرمانی با وزیر کشور؛

به مشکلات 5 پروژه بزرگ کرمان رسیدگی شد

وزیر کشور در نشست با فعالان اقتصادی کرمان، به مشکلات پنج پروژه بزرگ اقتصادی این استان رسیدگی کرد.

اتاق کرمان

در راستای استفاده از ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی استان

جشنواره پسته در کرمان برگزار می‌شود

اتاق کرمان