رادیو مجازی اتاق ایران - 31 اردیبهشت 1403

انتظارات فعالان اقتصادی از دولت

مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم؛ فرهاد فزونی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

دولت آینده جایگاه بخش خصوصی را بازتعریف کند

فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم، بازتعریف جایگاه بخش خصوصی است؛ دولت باید متوجه اهمیت و نقش بخش خصوصی در اقتصاد باشد. با حضور بخش خصوصی فعال و پویا مشکلات اقتصادی و بیکاری برطرف می‌شود.

اقتصاد کلان