رادیو مجازی اتاق ایران - 30 دی 1400

گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه (دی 8)

در دومین نشست مجازی کارشناسان دی-8

استراتژی تسهیل تجارت کشورهای عضو دی-8 تدوین شد

استراتژی تسهیل تجارت در دومین نشست مجازی کارشناسان دی-8 با هدف توسعه اصلاحات تسهیل تجارت، بهبود عملکرد کشورهای عضو در فهرست شاخص‌های عملکرد تجاری و غیره تدوین شد.

بین‌الملل

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران در وبینار تجاری دی8

زیست بوم نوآوری و صنایع های‌تک ایران آماده همکاری‌های بین‌المللی است

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران در وبینار تجاری دی8 پیشنهاد راه‌اندازی مراکز نوآوری، پایگاه‌های صادراتی، خط تولید با برند محلی و صندوق‌های مشترک خطرپذیر را مطرح کرد.

کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان

معاون بین‌الملل اتاق ایران مطرح کرد

پیشنهاد اجرای طرح سیستم بانکی مشترک بین اعضای دی8

معاون بین‌الملل اتاق ایران در وبینار تجاری دی-8 پیشنهاد داد: سیستم همکاری مستقیم بین بانکی در راستای کاهش هزینه‌ها در تجارت بین اعضا طراحی و اجرا شود.

بین‌الملل

محمدجواد ظریف در هجدمین نشست گروه دی 8

بخش خصوصی را محور فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی دی8 قرار دهیم

هجدهمین نشست کشورهای عضو گروه دی8 صبح امروز در آنتالیا برگزار شد. محمد جواد ظریف در این نشست تاکید کرد: ما باید بخش خصوصی را با هدف مشارکت مطلوب در فعالیت های اقتصادی و بازرگانی سازمان تشویق نماییم. بخش خصوصی می تواند نقشی کانونی در پیشبرد نوآوری، تولید ثروت، درامدزایی و اشتغال آفرینی و بسیج منابع داخلی ایفا نماید.

صنایع

در نشست اتاق‌های بازرگانی 8 کشور اسلامی در حال توسعه اعلام شد

نقشه راه توسعه تجارت داخلی گروه دی-8 تدوین می‌شود

اجلاس اتاق‌های بازرگانی دی 8 دیروز در ترکیه برگزار شد. در بخش از این اجلاس، محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران به معرفی اقتصاد ایران و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری با کشورهای عضو دی 8 پرداخت که به‌ویژه در حوزه‌های نانو، بیوتکنولوژی، گردشگری و شرکت‌های کوچک و متوسط مورد استقبال حضار قرار گرفت.

اتاق ایران