رادیو مجازی اتاق ایران - 3 اردیبهشت 1403

طرح اصلاح قانون اتاق ایران

یادداشت احمد آتش هوش برای پایگاه خبری اتاق ایران

تغییر ماهیت اتاق ایران به موسسه عمومی غیردولتی، انطباق قانونی ندارد

احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران در یادداشتی به تشریح ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران پرداخته و معتقد است تبدیل اتاق ایران از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی با مواد قانونی موجود انطباق ندارد.