رادیو مجازی اتاق ایران - 10 آذر 1401

قانون مالیات مستقیم

محمود تولایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

بسترهای مالیاتی در دولت یازدهم آماده‌ شده است

تولایی می‌گوید: دولت آینده باید بتواند پایه و مودیان مالیاتی خود را افزایش دهد، با شناسایی فراریان مالیاتی، فشار مضاعف از روی بخش تولید و اقتصاد شفاف کشور برداشته می‌شود و درآمد مالیاتی بین همه عادلانه توزیع می‌شود.

مالیات

77 تراکنش مشکوک برای دریافت مالیات شناسایی شد

دریافت 990 میلیارد تومان مالیات از فراریان مالیاتی

دولت و سازمان امور مالیاتی وارد کارشده‌اند تا این‌بار ذره‌بین مالیاتی دولت به سمت فراریان از مالیات بچرخد با کمک قوانین کیفری و نظام مالیاتی کارآمد. سیدکمال تقوی‌نژاد رد اتاق اصناف مشهد، از بررسی 220 مورد تراکنش مشکوک و دریافت 990 میلیارد تومان مالیات از فراریان مالیاتی، خبر داد.

مالیات

یادداشت غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران برای پایگاه خبری اتاق ایران

نقش مالیات در سرانجام توسعه کشور

دوانی، عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران می‌نویسد: مالیات یک ابزار حکومتی برای تأمین منابع حکمرانی خوب و برقراری ایستگاه‌های توسعه‌ای در هر برهه زمانی است؛ مالیات بیشتر باید با گسترش پایه‌های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آن‌ها باشد نه برپایه بودجه.

مالیات

محمدقلی یوسفی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تشریح می‌کند

ایران در قوانین مالیاتی بهشت خاورمیانه است

یوسفی، اقتصاددان می‌گوید: فرار مالیاتی آثار یک بیماری است نه خود بیماری که درمان آن در شفافیت اقتصادی است؛ دولت و مردم باید شفاف عمل کنند. فرار مالیاتی در ایران بالاست؛ اما نبود اطلاعات کامل راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی را ناکارآمد می‌کند.

مالیات

محمود تولایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

دولت ذره‌بین خود را به سمت فراریان مالیاتی برگرداند

تولایی می‌گوید: ذره‌بین مالیاتی دولت روی حساب‌ها و تراکنش‌های مالی است؛ اینها ابزاری است که دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی در اختیار دارد. دولت باید بتواند پایه و مودیان مالیاتی خود را افزایش دهد، با شناسایی فراریان مالیاتی، فشار مضاعف از روی بخش تولید و اقتصاد شفاف کشور برداشته می‌شود و درآمد مالیاتی بین همه عادلانه توزیع می‌شود.

مالیات

رئیس اتاق ایران در تربت جام

خواسته بخش خصوصی، برقراری عدالت مالیاتی است

رئیس اتاق ایران با اشاره به اصلاح برخی از مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت اظهار کرد که مالیات بر ارزش افزوده یعنی مالیات بر مصرف؛ اما آنچه که اکنون اجرا می‌شود، مالیات بر تولید است.

اتاق ایران