رادیو مجازی اتاق ایران - 31 اردیبهشت 1403

محیط کسب و کار

چرا فضای کسب‌وکار هنوز بهبود نیافته است؟

به اعتقاد برخی کارشناسان، دولت آن‌طور که باید، در اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود و رونق فضای کسب‌وکار موفق نبوده است. مجید سلیمی در نوشته زیر درباره علل عدم توفیق آن می نویسد.

اقتصاد کلان

5 اقتصاددان در میزگرد «نهادها، اشتغال مولد و رشد با کیفیت» مطرح کردند

بازی اقتصاد ایران با جمع «صفر»

5اقتصاددان دانشگاه علامه‌طباطبایی، در میزگردی با عنوان «نهادها، اشتغال مولد و رشد باکیفیت» درباره معضل اقتصادی و رشد با کیفیت در ایران تحلیل خود را ارائه دادند. آنها بر لزوم اصلاح نظام تدبیر تأکید کرده و پیشنهاداتی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی ارائه کردند.

کار و تامین اجتماعی

احمد توکلی بررسی کرد

عدم شفافیت؛ مشکل اصلی اقتصاد ایران

احمد توکلی نماینده مجلس نهم در یادداشتی به عدم شفافیت در اقتصاد ایران به عنوان مانع اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد.

اقتصاد کلان

اقتصاد آزاد؛ هم وسیله، هم هدف

موسی غنی‌نژاد درباره بازار اقتصاد آزاد، موانع آن می‌گوید و اینکه آزاد شدن عرصه برای ورود بازیگران جدید موجب به خطر افتادن منافع خاص افراد یا گروه‌های ذی‌نفوذی می‌شود که قبلا از بازار بسته و انحصاری سود می‌بردند.

خصوصی‌سازی

عضو کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران:

رشد بنگاه، رشد اقتصاد است

سیدبهادر احرامیان، عضو کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران می گوید: برای بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی از دولت بخواهیم که دخالت خود را در این حوزه کم کند نه اینکه بگوییم دولت برای اقتصاد چه‌کار کند.

کسب‌وکارهای جدید